Prodüksiyon Firmaları Ne Yapar?

Home / Genel / Prodüksiyon Firmaları Ne Yapar?

Prodüksiyon Firmaları Ne Yapar?

Prodüksiyon kelimesinin kökeni, Latince “öne çıkarmak, ortaya çıkarmak, üretmek” anlamına gelen “producere” kelimesine dayanmaktadır. Bu etimolojik köken ile baktığımızda video prodüksiyon kelimesini en iyi karşılayan açıklama video üretmektir.

Bu açıdan baktığımızda prodüksiyon şirketlerini de en basit anlamıyla kurumsal tanıtım filmleri, 2d-3d animasyon videoları, iç iletişim ve eğitim filmleri, sosyal medya post videoları, reklam filmleri, kurumsal etkinlik çekimleri gibi pek çok alanda hizmet veren video üretim şirketleridir olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımı biraz daha kısaltacak olursak; videoya ihtiyaç olan her alanda yapım hizmeti veren şirketlere prodüksiyon firması diyebiliriz.

Video prodüksiyon şirketleri tarafından üretilen her bir video aslında bir ürün olarak ele alınmalıdır. Bu bağlamda ele alındığında prodüksiyon şirketleri bilgi, beceri, malzeme ve ekipmanlarını yaratıcı ve özgün video yapımları ortaya koyacak şekilde kullanmalıdır. Bunu yaparken de analizlerden, senaryoya, çekimlerden, montaja, kurgudan, dublaj, seslendirme ve animasyona kadar bütün aşamaların titizlikle ele almalıdır.

Video Prodüksiyon Şirketleri Nasıl Çalışır?

Aslında başlık bilinçli olarak sonradan düzeltilmeye mahkum olacak şekilde seçildi. Bu noktada her bir video prodüksiyon firmasının kendine özgü çalışma stili olabilmektedir. Ancak ideal bir sistemde başarılı video projeleri ortaya çıkarılabilmesi için aşağıdaki adımlar olmazsa olmazlar arasındadır.

Karşılıklı Anlaşma: Bu aşamada prodüksiyon şirketi ile müşterinin net bir şekilde hayata gerçirilecek proje hakkında mutabakata varması gerekmetedir. Bu mutabakatın en önemli destekleyicisi ise detaylı bir şekilde hazırlanmış bir brief çalışmasıdır. Doğru bir brief ile proje sağlam temellere oturacağından başarılı bir video üretimi ortaya çıkacaktır.

Detaylı Analizler: Projeye karar verildikten sonra videonun ulaşması istenilen hedef kitlenin detaylı bir şekilde analizinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Geçmişten Faydalanma: Bu noktada videonun yapım aşamalarına geçilmeden evvel daha önce gerçekleştirilmiş projeler, markaya ait görseller, metin içerikleri gibi geçmiş dökümanların paylaşılması sürece besleyici katkıda bulunacaktır.

Senaryo Oluşturulması: Beklentileri net bir şekilde ortaya koyan bir brief, detaylı analizler ve geçmiş dökümanların yardımıyla iletilmek istenilen mesajı ortaya koyan bir senaryo oluşturulmalıdır. Bu noktada birden fazla senaryo alternatifinin oluşturulması video projesi açısından daha faydalı olacaktır.

Seslendirme Metni Oluşturulması: Kabul edilen senaryo doğrultusunda metin yazarı ekibi tarafından videoyu çarpıçı ve ilgi çekici kılacak bir seslendirme metni oluşturulmalıdır.

Video Çekimleri: Senaryo ve seslendirme metni belirlendikten sonra ortaya çıkan plan doğrultusunda uygun çekimler yapılarak prodüksiyon aşaması tamamlanmalıdır.

Seslendirme ve Müzik: Hazırlanan metinler profesyonel dublaj sanatçıları ve seslendirmenler tarafından seslendirilerek videoya eklenmeye hazır hale getirilir. Bu noktada ihtiyaç olması durumda farklı dillerde seslendirmeler ve müzik eklemeleri yapılabilir.

Görsel Efektler: Yine projenin ihtiyaçları ve beklentiler doğrultusunda talep edilirse videoyu destekleyici nitelikte 2D-3D animasyonlar ve farklı görsel efektler videoya eklenebilir.

Kurgu ve Montaj: Video çekimler, seslendirmeler, görsel efetler ve müzik ilaveleri projeyi en etkili biçime getirecek şekilde ve sürelerde kurgulanarak montaj işlemi gerçekleştirilir.

Yayınlama: Kurgu ve montaj işlemi de tamamlandıktan sonra video, kullanılacak kanallara uygun olan format ve kalitelerde olacak şekilde prodüksiyon firması tarafından müşteriye teslim edilir.

Related Posts
İSTANBUL OFİS:+90 212 542 99 27 İZMİR OFİS:+90 232 348 70 41