İÇERİK GÖRSELLEŞTİRMEDE EKONOMİK VE EFEKTİF ÇÖZÜMLER

İçerikleri görselleştirme; bir bilgiyi, ifadeyi veya mesajı iletmek için oluşturulan görsel, grafik, diyagram ve animasyonlardır. Görsel, diyagram ve animasyonlar, amaca ve eldeki bilgilere bağlı olarak ayrı ayrı kullanılabileceği gibi kombinasyon olarak birlikte de kullanılabilir. Görselleştirilen içerikte yer alan bilgiler, düz metne göre daha akılda kalıcı, ilgi çekici ve kolay anlaşılabilirdir. Bu nedenle veri ve içerik görselleştirme uygulamaları; eğitim, bilim ve tasarım alanlarında sıkça tercih edilmektedir.

 

 

 

3D MODELLEME, İNFOGRAFİK, ÇİZGİ ANİMASYON, MOTION GRAFİK

Görselleştirilmiş içerikler, 3D animasyon, üç boyutlu modelleme, tesis ve ürün videoları, infografikler, çizgi karakterler ve daha birçok görsel unsur kullanılarak ihtiyaca uygun şekilde hazırlanabilir.

İçerik görselleştirmede bir bilginin; en iyi, özet ve anlaşılabilir bir şekilde nasıl ifade edileceği üzerine yoğunlaşılır. İhtiyaç duyulması durumunda sadece grafik, görüntü ve animasyon kullanımı ile sınırlı kalınmaz. Gerek görüldüğünde metin, sayı ve diğer değerler de kullanılarak içerik en optimal şekilde yansıtılır.