İşletmelerde İş Güvenliği Filmi’nin Önemi

Sürekli artış gösteren talepler ve bu talepleri karşılamak için kullanılan iş gücü ile birlikte bu iş gücü için sağlanan uygun çalışma ortamları da büyük önem taşımaya başlamıştır. İşte bu noktada meydana gelen iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kavramı ortaya çıkmıştır.

İş güvenliği filmi, işletmelerde operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi esnasında insan güvenliği ve sağlığı açısından tehlike yaratacak durumların oluşmadan önlenmesi amacıyla yapılan iş güvenliği eğitim filmi çalışmalarıdır.İş güvenliği filmi iş kazalarının minimize edilmesiyle işletme verimliliğini ve kamuoyundaki marka imajını da olumlu etkileyecektir.

Hem büyük ölçekli işletmeler, hem de mevcut işletmelerin çok büyük çoğunluğunu oluşturan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) iş sahasında bulunan çalışanlarının ve ziyaretçilerinin güvenliği açısından bütün önlemleri eksiksiz biçimde almalıdılar. Bu noktada en önemli çalışmaların başında ziyaretçi iş güvenliği filmi gelmektedir.

Şirket içi gerçekleştirilen iş güvenliği eğitim filmi ile çalışanlara iş sahasında ve iş süreçlerinde güvenlikleri açısından dikkat etmeleri gereken kurallar anlatılarak iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin temelleri atılmış olur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Filmlerin Eğitim Süreçleri Açısından Önemi

Bu noktada eğitimin sözlü ve yazılı anlatımlar haricinde görsel öğeler ile desteklenmesi çalışanların öğrenme sürecine olumlu katlılar sağlayacaktır. Eğitim esnasında kullanılabilecek görsel öğelerin başında da iş güvenliği filmi gelmektedir.

Eğitimlerinize özel olarak hazırlanmış iş güvenliği filmi hem işletmeniz, hem de çalışanlarınız için büyük önem taşımaktadır. İşletmeniz, iş sağlığı ve güvenliği filmlerinin desteklediği kalıcı eğitimler ile çalışanlarının iş sahasında daha dikkatli ve güvenli bir şekilde iş görmelerini sağlarken, onlara verdiği değeri hissettirerek iş gören bağlılığı ve motivasyonunda artış sağlayabilir.

 

Ziyaretçi İş Güvenliği Filmi Çekimi

Taşeron İş Güvenliği Filmi Çekimi

Çalışan İş Güvenliği Filmi Çekimi

Ramak Kala İş Güvenliği Filmi

Altın Kurallar İş Güvenliği Filmi

İş Kazaları Filmi Çekimi

Animasyon İş Güvenliği Filmi

Online İş Güvenliği Filmi

Viral İş Güvenliği Filmi

Gıda Tesisleri İş Güvenliği Filmi

Kimya Tesisleri İş Güvenliği Filmi

Maden İşletmeleri İş Güvenliği Filmi

Related Posts
İSTANBUL OFİS:+90 212 542 99 27 İZMİR OFİS:+90 232 348 70 41