İş Güvenliği Filmi Neden Önemli?

Home / Genel / İş Güvenliği Filmi Neden Önemli?

İşletmelerde İş Güvenliğinin Önemi

Artan sanayileşme ve gelişen teknolojiler ile birlikte dünya nüfusunun büyük bir bölümünü çalışan nüfus oluşturmaktadır. Sürekli artış gösteren talepler ve bu talepleri karşılamak için kullanılan iş gücü ile birlikte bu iş gücü için sağlanan uygun çalışma ortamları da büyük önem taşımaya başlamıştır. İşte bu noktada meydana gelen iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kavramı ortaya çıkmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği, işletmelerde operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi esnasında insan güvenliği ve sağlığı açısından tehlike yaratacak durumların oluşmadan önlenmesi amacıyla yapılan sistematik çalışmalardır. Çalışmaların tamamı öncelikli olarak insan güvenliği ve sağlığını doğrudan etkilemektedir. İkincil olarak bakıldığında ise iş kazalarının minimize edilmesi işletme verimliliğini ve kamuoyundaki marka imajını da olumlu etkileyecektir. Bütün bu etkileri göz önüne alındığında İSG süreçleri oldukça titizlikle ele alınmalıdır. Bu sebeptendir ki iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yasalar ile belirlenmekte ve özel olarak yetkilendirilmiş, alanlarında uzman kurum            lar tarafından verilmektedir.

Hem büyük ölçekli işletmeler, hem de mevcut işletmelerin çok büyük çoğunluğunu oluşturan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) iş sahasında bulunan çalışanlarının ve ziyaretçilerinin güvenliği açısından bütün önlemleri eksiksiz biçimde almalıdılar. Bu noktada en önemli çalışmaların başında şirket içi eğitim faaliyetleri gelmektedir.

Şirket içi gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile çalışanlara iş sahasında ve iş süreçlerinde güvenlikleri açısından dikkat etmeleri gereken kurallar anlatılarak iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin temelleri atılmış olur. Bu eğitimler esnasında sağlam temellerin oluşturulabilmesini etkileyen en önemli faktörlerden birisi de eğitim materyallerinin akılda kalıcı olmasıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Filmlerin Eğitim Süreçleri Açısından Önemi

Bu noktada eğitimin sözlü ve yazılı anlatımlar haricinde görsel öğeler ile desteklenmesi çalışanların öğrenme sürecine olumlu katlılar sağlayacaktır. Eğitim esnasında kullanılabilecek görsel öğelerin başında da iş sağlığı ve güvenliği filmi gelmektedir.

Eğitimlerinize özel olarak hazırlanmış iş sağlığı ve güvenliği filmi hem işletmeniz, hem de çalışanlarınız için büyük önem taşımaktadır. İşletmeniz, iş sağlığı ve güvenliği filmlerinin desteklediği kalıcı eğitimler ile çalışanlarının iş sahasında daha dikkatli ve güvenli bir şekilde iş görmelerini sağlarken, onlara verdiği değeri hissettirerek iş gören bağlılığı ve motivasyonunda artış sağlayabilir.

İş görenler ise bulundukları iş sahasında ve çalışma şartlarında dikkat etmeleri gereken etkenleri görselleştirilmiş bir eğitim ile en ince ayrıntısına kadar öğrenerek hem psikolojik, hem de fiziksel problemlerle karşılaşmadan güvenliklerini ve iş sürekliliklerini sağlayabilirler.

Tüm bu etkileriyle beraber iş sağlığı ve güvenliği filmleri ile güçlendirilmiş şirket içi eğitim videolarınız sayesinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda kişilerden bağımsız, güçlü bir kurum kültürü yaratabilirsiniz.

Related Posts
İSTANBUL OFİS:+90 212 542 99 27 İZMİR OFİS:+90 232 348 70 41